bide
   

 

Burtnieku māja
Burtnieku māju 1908. gada ceļ Augusts Dombrovskis. Šis Latvijā pirmais latviešu inteliģences jaunrades un atpūtas nams kļūst par vienu no galvenajiem akcentiem A. Dombrovska mecenātiskajā darbībā, kuras rezultātā XX gadsimta sākumā Vecmīlgrāvī rodas kultūras un izglītības centrs. Šeit tolaik ir vēl divas skolas, bērnudārzs, dzīvojamās mājas Dombrovska fabrikas strādniekiem.
Šo namu par savām mājām reiz saukuši rakstnieki un dzejnieki J.Jaunsudrabiņš, K. Skalbe, J. Poruks, L. Paegle, mākslinieki P. Kalve, A. Štrāls, V. Zeltiņš, G. Šķilters, T. Zaļkalns. Gandrīz visu nama pastāvēšanas laiku šeit dzīvojis ari Krišjānis Barons (1909. - 1918.) ar sievu Dārtu Baroni, kurai Burtnieku māja kļuva par pēdējo mājvietu šaisaulē (viņa mirst 1914. g.).
Īsajā laikā, kad māja pastāv kā jaunrades nams (1908. - 1914.), šeit tapis daudz nozīmīgu darbu gan latviešu literatūras, gan mākslas vēsturē. J.Jaunsudrabiņa "Aija" un pirmie uzmetumi "Baltajai grāmatai" dzimuši Vecmīlgrāvī. Te tapušas arī dažas no K. Skalbes pasakām, kā arī viņa kārtotā dainu izlase "Baltās lapas" - grāmata, kurā pausts emigrācijā pārdzīvotais. Leons Paegle,strādādams par skolotāju Zaļajā skolā un dzīvodams Burtnieku mājā, rada savus pirmos dzejoļus. P. Kalve un V. Zeltiņš atstāj spilgtas pēdas latviešu glezniecībā. Visā latviešu vēsturē nozīmīgs fakts ir pēdējo divu "Latvju dainu" sējumu (5. un 6.) iznākšana 1915. gadā, tātad Burtnieku mājā Kr. Barons pabeidzis kārtot tautasdziesmas.
Dzīvojot Vecmīlgrāvī jaunrades namā, daži no rakstniekiem un māksliniekiem piedalās "Ziemeļblāzmā" rīkotajās aktivitātēs, kas aptver ļoti plašas kultūras dzīves sfēras, sākot no lekcijām un priekšlasījumiem un beidzot ar teātra izrādēm.
1914. gadā karš izbeidz gan Burtnieku mājas kā jaunrades nama pastāvēšanu, gan arī uz laiku paralizē kultūras nama darbību.1990. gadā Burtnieku mājā sāka darboties 2. mūzikas skola un 1995. gada 31. oktobri telpās, kur reiz dzīvoja Kr. Barons ar sievu Dārtu, tika atklāta ekspozīcija, veltīta tiem latviešu inteliģences pārstāvjiem, kas šeit reiz dzīvojuši, kā arī Kr. Barona dzīvei un veikumam Burtnieku namā.

Jaunumi

2007.gada 14.decembrī plkst.17.00
Rīgas 2.mūzikas skolas Lielajā koncertzālē
SVĒTKU KONCERTS
Ziemeļblāzmas ielā 38

Rīgas 2.mūzikas skolai – 50
Burtnieku namam – 100

 

 

Valsts aģentūras "Rakstniecības, Teātra un Mūzikas muzejs"
filiāle Kr.Barona muzejs. Kr.Barona iela 3 dz.5, Rīga, LV-1050